MVO Personeel

 

Is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een trend?
Een MV-ondernemer dient op alle mogelijke manieren een goede en verantwoorde werkgever te zijn. Dat wil toch iedereen?
Daarom is MVO geen trend, maar van alle tijd.

 1. Waarom MVO en voor Wie?
 2. Maak MVO Personeel meetbaar
 3. Sociale Innovatie
 4. Uw eigen MVO-beleid
 5. Hoe MVO bent u?
 6. MVO-certificering
 7. Waarom Meneer Regezma?

MVO wordt vaak samengevat in drie P’s; People, Planet en Profit. De meeste werkgevers weten prima invulling te geven aan het MVO-beleid als het gaat om kostenbesparing, materiaal(her)gebruik, afval, milieu of vervoer (Profit en Planet).
Op personeelsgebied (People) blijkt dat lastiger te zijn. Hoe en wanneer toont u zich een goede en verantwoorde werkgever als het gaat om het sociale kapitaal (= personeel)?

1. Waarom MVO en voor Wie?

De overheid stelt in toenemende mate eisen aan bedrijven (groot en klein) op het gebied van duurzaamheid. Dat komt onder meer tot uiting in belastingen en gunningen. MVO is dus niet alleen wenselijk, maar zelfs ook noodzakelijk voor een sterke marktpositie.
MVO heeft tevens een positief effect op het personeel (wetenschappelijk bewezen) en dat komt onder meer tot uiting in de productiviteit.
MVO draagt dus bij aan een beter bedrijfsresultaat en is naast ideëel dus ook commercieel een goed streven.

2. Maak MVO Personeel meetbaar

Een verandering van beleid is gebaat bij een snel succes. Als ondernemer moet u dan wel zorgen dat het succes zichtbaar wordt. MVO-Personeel wordt bijvoorbeeld zichtbaar met cijfers op het gebied van verzuim, beoordelingen, werkvermogen, werknemerstevredenheid en/of innovatieve initiatieven. Uiteindelijk moet het MVO-succes ook tot uiting komen in de productiviteit, omzetgroei en winst.

3. Sociale Innovatie

Innovatie is één van de voornaamste manieren om succesvol te zijn in de veranderende markt en maatschappij. Bij innovatie denkt men al snel aan technologische of digitale vooruitgang, maar uit cijfers blijkt dat het overgrote deel (77%) van het innovatiesucces het resultaat is van Sociale Innovatie (slimmer, flexibeler en dynamischer werken). Deze Sociale Innovatie kunt u vormgeven door een passend MVO-beleid te voeren op personeelsgebied.

4. Uw eigen MVO-beleid

MVO is maatwerk en moet passend en realiseerbaar zijn. U kunt het beleid vormgeven op verschillende gebieden binnen uw bedrijf, zoals:

 • Loopbaan- en talentontwikkeling
 • Arbo-beleid
 • Het Nieuwe Werken (HNW)
 • Bedrijfsethiek
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Maatschappelijke Participatie
 • Arbeidsvoorwaarden op maat

Wij bieden u ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van uw MVO-bedrijfsplan.

5. Hoe MVO bent u?

Vraag een gesprek aan met Meneer Regezma. Wij kunnen een MVO-scan uitvoeren voor een 0-meting. Vervolgens bieden we u een passend bedrijfsadvies. Voor abonnees is de MVO-scan gratis.

6. MVO-certificering

Een MVO-certificaat is niet altijd nodig. Voor sommige bedrijven heeft het (nog) geen meerwaarde en wegen de kosten niet op tegen de baten. In ons MVO-bedrijfsadvies kunnen wij aangeven wat voor u een goede keuze is.

7. Waarom Meneer Regezma?

Samen met u gaan we van beleid naar praktijk. Dat levert betere en meetbare bedrijfsresultaten op (onder meer door een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en tevreden medewerkers). 

Wij hebben zowel als werkgever als dienstverlener de kennis en ervaring op gebied van MVO.
Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen binnen bedrijven (ook MKB-bedrijven). U krijgt van ons een passend en praktisch uitvoerbaar MVO-advies waarbij de realiseerbaarheid voorop staat. Wij helpen u om van MVO (personeel) ook een commercieel succes te maken.

Lees ook over Het Nieuwe Werken en SROI & Quotumregelingen
 
Als abonnee kunt u profiteren van onze helpdesk, waarbij u onbeperkt uw vragen kunt stellen over re-integratie en arbo-zaken. Daarnaast krijgt u 20% korting op het uurtarief.
 
Heeft u belangstelling?
Bel 085-4018235 of stuur een email
 
Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

WET BEZAVA

LEES MEER

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SROI / QUOTUM REGELING

LEES MEER

MVO PERSONEEL

LEES MEER

HET NIEUWE WERKEN

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER