(Groeps) Outplacement

 

Soms moet u als werkgever afscheid nemen van één of meerdere medewerkers. Disfunctioneren , een conflict of een reorganisatie kunnen hiertoe de aanleiding zijn.

Outplacement is maatwerk waarbij uw medewerker professionele begeleiding krijgt bij het zoeken naar een nieuwe werkkring. Het begint meestal met het verwerken van het verlies van werk.
Daarna ligt de focus op arbeidsoriëntatie, het opstellen van een persoonlijk- en zoekprofiel en het adequaat gebruik maken van Social Media.
Vervolgens bepalen we hoe de werknemer op de juiste manier in beeld kan worden gebracht bij potentiële nieuwe werkgevers. Dat kan namelijk op vele manieren. Wij kunnen uw werknemer persoonlijke begeleiding bieden en bovendien kan hij/zij gebruik maken van ons grote bedrijvennetwerk.

Individueel Outplacementtraject

We bieden over het algemeen individuele begeleidingstrajecten. De begrippen samen en op eigen kracht (empowerment) staan in onze trajecten centraal. Onze persoonlijke en individuele aanpak garandeert maatwerk voor de werknemer en is bovendien effectief, duurzaam en succesvol.

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek stellen we samen met de werknemer een Plan van Aanpak op. Die leggen we met een offerte voor aan de werkgever. Pas als alle betrokkenen akkoord gaan met dit plan, gaat het begeleidingstraject van start. Wij hanteren een persoonlijke benadering waarbij de werknemer grotendeels de regie kan hebben. We komen bij de werknemer thuis, tenzij hij/zij dat onwenselijk vindt. Het traject is gefaseerd opgebouwd. Na elke fase volgt een evaluatie en biedt het zowel de werknemer als de werkgever/opdrachtgever de mogelijkheid om het traject per fase af te ronden.
Lees ook loopbaanbegeleiding

Groeps-outplacement

Voor groeps-outplacement hanteren we een uniek concept. Wij kiezen voor een aanpak waarbij het beste van de individuele- en de groepsgewijze methodiek wordt gecombineerd.
De groepsaanpak kan het positieve effect van een “lotgenoten-groep” hebben: “U bent niet de enige en staat er niet alleen voor; U kunt succesvolle ervaringen, tips en trucs met elkaar delen; U motiveert, steunt en helpt elkaar”.

Een groepsaanpak kan ook nadelen hebben, zoals het risico op een negatieve en klagerige sfeer. Daarnaast is differentiatie lastiger en wordt het doel (=nieuwe baan) nogal eens uit het oog verloren. Bij een groepsaanpak is individueel maatwerk moeilijker te realiseren. Om toch tot het gewenste maatwerk en commitment te komen, hanteren wij het zogenaamde “cafetariamodel”. Uw medewerker kan dan op basis van zijn/haar wensen een eigen pakket samenstellen. Dat kan een mix zijn van de groeps- en individuele aanpak.
Lees ook loopbaanbegeleiding

Waarom Meneer Regezma ?

Meneer Regezma biedt zowel individuele als groeps-outplacementtrajecten op maat.
We beginnen altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek en daarna houden we de tarieven laag. Bent u of uw werknemer niet tevreden over de begeleiding, dan kunnen we het traject voortijdig beëindigen zonder dat dit financiële gevolgen heeft. U kunt met ons prestatie-afspraken maken. 

We hebben ruim 20 jaar ervaring en al vele opdrachten voor grote en kleine noordelijke bedrijven uitgevoerd. We zijn dus al jarenlang actief in de noordelijke arbeidsmarkt en hebben een groot relatienetwerk opgebouwd.

Onze aanpak is persoonlijk, doelgericht, transparant en onafhankelijk.
U en uw werknemer mogen zelf kiezen op welke locatie de gesprekken plaatsvinden (thuis, werk of op ons kantoor). Voor sommige assessmenttesten maken we gebruik van deskundige en betrouwbare netwerkpartners.

 
Heeft u belangstelling?
Bel 050-7001350 of stuur een email
 
Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER