Supervisie

 

Bent u op zoek naar een ervaren supervisor?
Meneer Regezma kan u dat bieden.

Wat is supervisie?

Onder supervisie verstaan wij een beroepsgerichte individuele begeleiding, waarbij wordt geleerd van de concrete problemen die betrokkene in zijn/haar werksituatie ontmoet.
Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, gericht op het reflecteren van de eigen manier van werken. De leervragen van de supervisant t.a.v. werk staan centraal.

Verschil tussen coaching en supervisie

In beide gevallen staat het functioneren en het leerproces centraal. Coaching is breed toepasbaar (bv. sport, werk, thuissituatie) terwijl supervisie voornamelijk in werksituaties wordt ingezet.
Een coach helpt bij het zoeken naar antwoorden en oplossingen, terwijl een supervisor er voor zorgt dat de supervisant zelf tot inzicht komt om tot de juiste oplossingen te komen.
Een coach zal adviseren, motiveren, sturen en/of beoordelen, maar een supervisor zal zich voornamelijk beperken tot reflecteren. De supervisant wordt dan min of meer gedwongen om zelf na te denken en zich te verdiepen in zijn/haar eigen handelen.

Supervisie in de praktijk

Supervisie wordt vaak toegepast in de zorg (patiëntenbespreking), onderwijs (leerlingbespreking), re-integratie (caseloadbespreking) of in de ondernemerswereld. In principe is het geschikt voor iedere professional die zijn/haar eigen functioneren onder de loep wil nemen.
Een nieuwe baan, deskundigheidsbevordering, ambities of disfunctioneren kunnen ten grondslag liggen om een supervisietraject in te gaan.
Over het algemeen is supervisie een individueel traject, hoewel er ook situaties denkbaar zijn dat er kleine groepjes worden gevormd (maximaal vier personen).

Wat levert supervisie op?

De supervisant zal in de werksituatie beter gaan functioneren, onder meer door dat hij/zij:

  • meer zelf-oplossend en zelfsturend zal werken
  • beter inzicht krijgt in eigen handelen (kwaliteiten en valkuilen)
  • meer methodisch zal handelen
  • efficiënter met de tijd om zal gaan
  • meer werkplezier heeft.
Waarom Meneer Regezma?

Een supervisor moet goed kunnen luisteren, observeren, reflecteren en analyseren. Ruime werk- en levenservaring is mooi meegenomen. Vertrouwen en discretie zijn belangrijke voorwaarden. De supervisor van Meneer Regezma past in dit profiel.
Een supervisietraject begint bij ons altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Indien de samenwerking niet (meer) naar wens verloopt, dan kan het traject eenvoudig beëindigd worden.

Lees ook de informatie over Coaching en Intervisie

Heeft u belangstelling?
Bel 050-7001350 of stuur een email

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER