Educatie Re-integratie

 

De arbeidsbemiddeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde regulier baan vraagt om vergaande doelgroep- en re-integratiekennis.
Veelal begint het re-integratieproces al bij de scholen en daarna vraagt het traject om een goede samenwerking van de desbetreffende werkzoekende met en tussen de verschillende hulpverleners en re-integratiemedewerkers.
Meneer Regezma is geen re-integratiebedrijf, maar kan wel een educatieve bijdrage leveren om de bovengenoemde kennis van de re-integratie-professionals te vergroten.

Voor wie?

Voor professionals die betrokken zijn bij de arbeidsre-integratie van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Zoals; (stage)docenten, werkcoaches, werkgevers, personeelsfunctionarissen, zorgverleners, maatschappelijk werkers, jobcoaches, werkbegeleiders WSW, arbeidsdeskundigen, gemeenteconsulenten, medewerkers uitzendbureau en anderen.

Klik hier voor het Educatie-aanbod – 2020
Door wie?

De docent is Jaap Adamse.
Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de re-integratie, onder meer als oprichter van Quality Coaching (jobcoachorganisatie).
Hij heeft een onderwijsbevoegdheid en is een ervaren docent met ruime praktijkervaring.

Onderwerpen

Op dit moment hebben we het volgende aanbod:

  1. Psychiatrie & Arbeid
  2. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) & Arbeid
  3. Werkgeversbenadering
  4. Methodische aanpak arbeidstoeleiding / coachingstijlen
  5. Methodiek Begeleid Werken
  6. IPS-methodiek

1. Psychiatrie & Arbeid
Hoe begeleid ik werkzoekenden met psychische problematiek naar betaald werk?
Inhoud o.a.: psychopathologie, methodieken arbeidstoeleiding, belastbaarheid, betaald of onbetaald werk, coachingsstijlen, netwerkpartners, wet- en regelgeving, training on the job.

2. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) & Arbeid
Hoe begeleid ik werkzoekenden met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) naar betaald werk?
Inhoud o.a.: psychopathologie ASS, methodieken arbeidstoeleiding, belastbaarheid, betaald of onbetaald werk, coachingsstijlen, netwerkpartners, wet- en regelgeving, training on the job.

3. Werkgeversbenadering
Op welke wijze benader ik werkgevers en realiseer ik het beste resultaat (= duurzame plaatsingen)
Inhoud o.a.: methodieken arbeidstoeleiding, marketingmodellen, acquisitie, coachingsstijlen.

4. Methodische aanpak arbeidstoeleiding / coachingstijlen
Welke verschillende methodieken zijn er en wat houden de verschillen in.
Welke coachingstijlen passen bij deze methodieken?

5. Methodiek Begeleid Werken
Begeleid Werken is de Nederlandse vorm van Supported Employment.
Inhoud o.a.: theorie, assessmentvormen, coachingstijlen, jobcoaching.

6. IPS-methodiek
Individuele Plaatsing (Placement) en Steun (Support).
Inhoud o.a.: Theorie, IPS Tools (Toolbook), ervaringen en resultaten, onderzoeksresultaten (o.a. Trimbos Instituut), IPS-verschillen tussen GGZ-setting en commerciële setting (zelfde methodiek maar verschillende uitvoering), voor welke doelgroep is de IPS-methodiek geschikt (of ongeschikt)

Werkvormen

Het educatieve aanbod kan in cursusvorm, gastcolleges of in de vorm van korte workshops worden aangeboden.
Dit kan in combinatie met intervisie en/of supervisie.

Locatie

De trainingen kunnen zowel inhouse als in een nabijgelegen locatie worden gegeven.

Waarom Meneer Regezma?

Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in de re-integratie en met de doelgroep (werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt). We hebben aan de wieg gestaan van de landelijke methodiekontwikkeling van Begeleid Werken en IPS. Vervolgens hebben we jarenlang de methodiek in de praktijk gebracht. Wij kunnen dus vanuit onze praktijkervaring de gewenste verdieping geven aan het theoretisch kader.
Als docenten beleven wij er plezier aan om onze re-integratiekennis over te brengen en kunnen bijna altijd tot een passend aanbod komen (qua inhoud, werkvorm, locatie en prijs).

Heeft u belangstelling?
Bel 050-7001350 of stuur een email

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER