EDUCATIE-AANBOD 2021

Training voor re-integratieprofessionals uit het Noorden
Door de invoering van de Participatiewet ontstaan er nog meer mogelijkheden voor mensen aan de “onderkant” van de arbeidsmarkt, om bij reguliere bedrijven aan het werk te gaan. Hier ligt een belangrijke taak voor de re-integratieprofessionals. Mensen met een autistische (ASS) of psychische/psychiatrische problematiek behoren vaak tot de groep werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze groep succesvol te bemiddelen is kennis nodig van de specifieke problematiek en methodiek. Wij bieden hiervoor een training voor re-integratieprofessionals uit het Noorden

1. Psychiatrie & Arbeid

Psychiatrie & Arbeid (2 dagdelen)
Hoe begeleid ik werkzoekenden met psychische problematiek naar betaald werk?
Inhoud o.a.:
psychopathologie, methodieken arbeidstoeleiding, belastbaarheid, betaald of onbetaald werk, coachingsstijlen, netwerkpartners, training on the job.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

 

2. ASS & Arbeid

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) & Arbeid
Hoe begeleid ik werkzoekenden met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) naar betaald werk?
Inhoud o.a.:
psychopathologie ASS, methodieken arbeidstoeleiding, belastbaarheid, betaald of onbetaald werk, coachingsstijlen, netwerkpartners, training on the job.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

 

Hoge en duurzame plaatsingspercentages zijn alleen haalbaar als er aan de arbeidsbemiddeling een gedegen visie en methodiek ten grondslag ligt.
Wij bieden op dat gebied de volgende training voor re-integratieprofessionals uit het Noorden:

 

3. Methodische aanpak arbeidstoeleiding

Methodische aanpak arbeidstoeleiding
Welke verschillende methodieken zijn er en wat houden de verschillen in?
Welke methodiek is succesvol? Welke coachingstijlen passen bij deze methodieken?
Train-then place of Place-then train?

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

 

4. Werkgeversbenadering

Werkgeversbenadering
Op welke wijze benader ik werkgevers en realiseer ik het beste resultaat (= duurzame plaatsingen)?
Inhoud o.a.:
methodieken arbeidstoeleiding, gebruik van marketingmodellen, nut en onnut van koude acquisitie.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier
 

Voor wie?
Voor professionals die betrokken zijn bij de arbeidsre-integratie van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals; (stage)docenten, job- en werkcoaches, werkgevers, personeelsfunctionarissen, zorgverleners, maatschappelijk werkers, werkbegeleiders WSW, arbeidsdeskundigen, gemeenteconsulenten, medewerkers uitzendbureau en anderen.
 

Door wie?
De docent is Jaap Adamse. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de re-integratie, onder meer als oprichter van Quality Coaching (jobcoachorganisatie). Hij heeft een onderwijbevoegdheid en is een ervaren docenten met ruime praktijkervaring.
 

Kosten:

1. Psychiatrie & Arbeid € 250,-
2. ASS & Arbeid € 150,-
3. Methodische aanpak arbeidstoeleiding € 100,-
4. Werkgeversbenadering € 100,-
1 + 2 € 300,-
3 + 4 € 150,-

exclusief BTW
 

Aanmelden:
Klik hier voor het aanmeldingsformulier
Zodra er minimaal 12 aanmeldingen zijn, kan er in overleg een datum worden bepaald.
Maximaal 20 deelnemers per groep (vol = vol).
 

Meneer Regezma – Educatie
De arbeidsbemiddeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde regulier baan vraagt om vergaande doelgroep- en re-integratiekennis.
Veelal begint het re-integratieproces al bij de scholen en daarna vraagt het traject om een goede samenwerking van de desbetreffende werkzoekende met en tussen de verschillende hulpverleners en re-integratiemedewerkers.
Meneer Regezma is geen re-integratiebedrijf, maar kan wel een educatieve bijdrage leveren om de bovengenoemde kennis van de re-integratie-professionals te vergroten.
Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in de re-integratie en met de doelgroep (werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) en in de jaren 90 aan de wieg gestaan van de landelijke methodiekontwikkeling van Begeleid Werken. We hebben tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan het IPS-project van Lentis/UMCG.
We hebben jarenlang de methodiek succesvol in de praktijk gebracht (duurzame plaatsingen en hoge plaatsingspercentages) bij Start Kans en Quality Coaching en kunnen dus vanuit onze praktijkervaring de gewenste verdieping geven aan het theoretisch kader.
De afgelopen decennia hebben we al vele doelgroep-specialisten opgeleid.
Onze huidige missie is om onze kennis en ervaring over te dragen door middel van aantrekkelijke en betaalbare trainingen.
Wij bieden ook intervisie, supervisie en inhouse-trainingen (re-integratie).
 

Meer informatie:
Neem contact op met ons kantoor (050-7001350) of stuur een mail naar info@MeneerRegezma.nl

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER