Re-integratie 1e, 2e en 3e spoor

 

Re-integratie

Wordt een werknemer ziek of arbeidsongeschikt, dan moet deze zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. De werkgever is verantwoordelijk voor dit re-integratieproces.

1. Re-integratie 1e spoor

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) moet eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn/haar eigen werkgever aan de slag kan. Als dat niet mogelijk is in de eigen functie, dan dient er binnen het bedrijf gezocht te worden naar passende arbeid. Dit wordt Re-integratie 1e spoor genoemd. De arbeidsongeschikte werknemer blijkt (nog) niet te kunnen werken in de eigen functie? Dan moet er gezocht worden naar alternatieven binnen het bedrijf. Dat vraagt o.a. inzicht in werkprocessen, kennis van belasting en belastbaarheid, gekoppeld aan realistische creativiteit. Soms is het mogelijk om de werkplek, de werktijden of de functie aan te passen. Wij kunnen zowel de werkgever als de werknemer begeleiden bij dit proces. Bovendien zorgen we ervoor dat alles wordt vastgelegd in rapportages, die noodzakelijk zijn voor het re-integratiedossier (WVP). Re-integratie 1e spoor duurt maximaal één jaar.
Lees ook Coaching

2. Re-integratie 2e spoor

Indien het aantoonbaar niet meer mogelijk is om te werken bij de eigen werkgever, dient er passend werk gezocht te worden bij een andere werkgever. Dat wordt Re-integratie 2e spoor genoemd. Een arbeidsdeskundige moet bepalen òf en wanneer een 2e spoortraject ingezet moet worden. Wij bieden deze re-integratietrajecten op maat.
Zie ook Outplacement

3. WIA-coaching

Een WIA-coach geeft een (ex-)werknemer persoonlijke begeleiding vóór en tijdens de WIA-periode.
Het begint met de aanvraag van de WIA-procedure bij het UWV. Het is belangrijk dat dit volledig geschiedt en adequaat wordt afgestemd met werkgever, werknemer en casemanager. Vervolgens kan de werknemer worden begeleid bij de ontslagaanvraag, de financiële consequenties van de WIA en de vervolgre-integratie. Onze ervaring is dat een werkgever een WIA-coach inschakelt uit loyaliteit naar de vertrekkende medewerker (en vanuit goed werkgeverschap).
Bij Meneer Regezma is het mogelijk dat WIA-coaching een integraal onderdeel uitmaakt van een traject Re-integratie 2e spoor.

4. Re-integratie 3e Spoor

Nadat een werknemer de WIA-procedure heeft doorlopen, neemt het UWV de uitkerings- en re-integratieverplichtingen over van de werkgever. Echter, is de werkgever eigenrisicodrager, dan blijft de werkgever verantwoordelijk voor de werknemer gedurende een periode van maximaal tien jaar. In dat geval kan het zinvol en lonend zijn om Re-integratie 3e spoor in te zetten voor het zoeken naar passend werk en een duurzame plaatsing, ook al is de werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt.

5. Waarom Meneer Regezma?

Wij bieden specialistische begeleiding op maat en hebben veel kennis en ervaring met het bemiddelen van mensen “met een verhaal”. We zijn doelgroep-specialisten op het gebied van psychische, autistische, auditieve en NAH-problematiek. We zijn inventief en hebben een groot bedrijvennetwerk in het Noorden.
Zodoende vinden we vaak een passende oplossing.

Als werkgever kunt u er op vertrouwen dat we onze uiterste best doen om uw werknemer goed en zorgvuldig te begeleiden naar een passende arbeidsplek. Het risico van een loonsanctie van het UWV is daarmee verwaarloosbaar.

Het eerste gesprek is altijd gratis. Vervolgens worden onze trajecten gefaseerd uitgevoerd; na elke fase kunnen de betrokken partijen beslissen of een vervolg wenselijk is. U maakt hierdoor als werkgever geen onnodige kosten. Wij zorgen voor goede rapportages en een volledig re-integratiedossier (WVP).

Wij gaan verder waar anderen stoppen. Mocht het 2e spoortraject niet leiden tot een andere baan, dan zorgen wij met WIA-coaching dat zowel de werkgever als de werknemer begeleid wordt om het proces goed af te ronden.

Lees meer over de Wet Verbetering Poortwachter

 

Heeft u belangstelling?
Bel 050-7001350 of stuur een email
 
Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER