Coaching

 

Onder coaching verstaan we werkbegeleiding voor een werknemer, leidinggevende, ondernemer of een team. Zowel voor probleemsituaties, als voor verbeter- of veranderingsprocessen.
 
We bieden coaching of werkbegeleiding voor:

  1. werknemers
  2. leidinggevenden
  3. ondernemers
  4. teams
1. Individuele werkbegeleiding voor werknemers

Een werknemer kan verschillende coachingsdoelen hebben, zoals: het optimaliseren van werkprestaties en arbeidsplezier; het organiseren en structureren van de werkzaamheden; het verbeteren van de samenwerking met collegae en/of leidinggevende; ontwikkelen van nieuwe vaardigheden of het verbeteren van de afstemming van thuis- en werksituatie. De werkbegeleiding moet op maat zijn, met ieder zijn/haar eigen individuele doelen en een daarbij passende coachingsstijl. Daarnaast moeten er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over het gewenste resultaat, tijdsduur, intensiviteit en spreeklocatie. Wij bieden de werknemer kosteloos een kennismakingsgesprek aan. Het is belangrijk dat er een persoonlijke klik is en er over en weer voldoende vertrouwen is in de aanpak en doelstellingen. Pas na dit gesprek wordt er een gezamenlijk coachingsplan opgesteld (met offerte). Na ieders goedkeuring kan het coachingstraject worden opgestart.

2. Coaching of Individuele werkbegeleiding voor leidinggevenden

Een leidinggevende kan dezelfde coachingsdoelen hebben als een werknemer. Daar komen uiteraard de verschillende aspecten van het leidinggeven bij, zoals managementvaardigheden, managementstijlen, conflicthantering, motivatie-technieken of prestatieverantwoordelijkheid. Wij bieden leidinggevenden passende ondersteuning in de rol van coach, supervisor en/of sparringpartner.

3. Coaching of Individuele werkbegeleiding voor ondernemers

Sommige ondernemers staan er alleen voor (It’s lonely at the top) en hebben behoefte aan een onafhankelijke sparringpartner om grote en kleine ondernemersvraagstukken mee te bespreken. Dat kunnen bijvoorbeeld onderwerpen zijn op het gebied van innovatie, marketing, financiën, gezondheidsmanagement, organisatiestructuur of MVO. Wij zijn zelf ervaren ondernemers en kunnen de gewenste ondersteuning bieden, zowel aan startende als ervaren ondernemers.
Zie ook MVO-personeel, Het Nieuwe Werken, Arbo-advies of schadelastbeperking.

4. Teamcoaching

Een moeizaam functionerend team kost veel tijd, geld en energie. Het is soms lastig om de vinger op de zere
plek te leggen. Teamcoaching kan er toe bijdragen dat de oorzaken van de problemen worden gevonden en de oplossingen weer binnen handbereik komen. Teamcoaching kan ook een waardevolle interventie zijn bij noodzakelijke veranderingsprocessen binnen het bedrijf. In beide situaties is het belangrijk dat de doelstellingen, voorwaarden, intenties, belemmeringen en planning voor alle teamleden helder zijn.
Vervolgens moet het veranderingsproces deskundig begeleid worden om tot het gewenste resultaat te komen. Wij bieden deze begeleiding in de vorm van korte- of langdurende, doelgerichte trajecten op maat.

5. Supervisie

Supervisie is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor professionals. De professional onderzoekt zijn/haar werkervaring onder begeleiding van de supervisor. Het leidt tot meer inzicht in het verbeteren van beroepsmatig handelen. De supervisor heeft een andere rol dan de leidinggevende, mede vanwege het feit dat de elementen toezicht en controle buiten de supervisie worden gehouden. Supervisie heeft aantoonbaar een positieve bijdrage aan de deskundigheid, betrokkenheid en arbeids-tevredenheid van uw werknemers. Wij kunnen als supervisor fungeren, zowel één op één als voor kleine groepen (max. vier personen).
Zie ook Intervisie en Supervisie

6. Waarom Meneer Regezma?

Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van coaching of werkbegeleiding. We zijn tevens doelgroep-specialisten op het gebied van psychische, autistische, auditieve en NAH-problematiek. We zijn bij de beroepsvereniging geregistreerd. Daarnaast zijn we ook al jaren werkgever en ondernemer en hebben naast coaching- , ook aantoonbare management- en ondernemersvaardigheden.

Heeft u belangstelling?
Bel 050-7001350 of stuur een email
 
Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER