Social Return on Investment (SROI) en andere Quotumregelingen

 

Hoe kunt u Social Return on Investment (SROI) en/of de verplichte Quotumregeling ook tot een commercieel succes maken?

 1. Quotumregeling (Participatiewet)
 2. Wat houdt Social Return on Investment (SROI) in?
 3. SROI-Dienstverlening
  Fase 1: Opstellen van offerte
  Fase 2: Werving & Selectie
  Fase 3: Plaatsing/Begeleiding
 4. Kansrijk bij ..
 5. Resultaat van Kansrijk bij ..
 6. Waarom Meneer Regezma?
1. Quotumregeling (Participatiewet)

Werkgevers hebben zich in het sociaal akkoord verbonden aan een banenafspraak die ervoor zorgt dat zij oplopend tot 2026, 100.000 banen in de marktsector creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze regeling loopt parallel met de invoering van de Participatiewet.
Deze baanafspraak is niet vrijblijvend. Als blijkt dat de afgesproken aantallen niet worden behaald, voert de regering een verplichte quotumregeling in. Dat houdt in dat werkgevers verplicht worden om een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking (waarschijnlijk 5%) in dienst te nemen. Indien daar niet aan wordt voldaan, volgt er een forse boete.

2. Wat houdt Social Return on Investment (SROI) in?

Indien uw bedrijf opdrachten uitvoert voor de overheid, dan is steeds vaker SROI van toepassing.
U wordt dan min of meer verplicht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt binnen uw bedrijf in te zetten. In tegenstelling tot de bovengenoemde verplichte quotumregeling in het kader van de Participatiewet, wordt de SROI-regeling al volop toegepast. Het betreft niet alleen grote bedrijven (als hoofdaannemer) maar ook onderaannemers worden in toenemende mate geacht om SROI toe te passen.

3. SROI-Dienstverlening

In het kader van SROI kunnen we uw bedrijf in drie fasen ondersteuning bieden:

Fase 1: Opstellen van offerte
Op het moment dat u in het kader van een overheidsaanbesteding een offerte opstelt, moet u ook uiteenzetten hoe u de SROI wilt vormgeven. Wij kunnen u hierbij helpen met de beschrijving van een gunstige en uitvoerbare invulling van SROI binnen uw bedrijf. Een goede en realistische weergave wordt positief beoordeeld door de opdrachtgever en dat maakt de kans op een gunning beduidend groter.

Fase 2: Werving & Selectie
Indien u de opdracht daadwerkelijk gegund wordt, dan moet u de SROI-plannen ook daadwerkelijk uitvoeren. In samenwerking met de gemeenten, het UWV en re-integratiebedrijven gaat Meneer Regezma voor u op zoek naar geschikte kandidaten. Wij bieden u een zorgvuldige Werving & Selectie van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Fase 3: Plaatsing/Begeleiding
Wij bieden u een onafhankelijk advies op het gebied van subsidies, re-integratie-voorzieningen, loonkosten en begeleidingsnoodzaak.
Tot slot ondersteunen we u bij het indienen van de juiste (subsidie)aanvragen en kunnen we optreden als contactpersoon tussen u en de uitkerende instanties. U heeft dus niet de administratieve rompslomp.

4. Kansrijk bij ..

Meneer Regezma heeft onder de werktitel “Kansrijk bij ..” een concept ontwikkeld waarbij u van de beide quotumregelingen een commercieel succes kunt maken.
Met het project “Kansrijk bij ..” wordt uw bedrijf in drie stappen naar een optimale uitgangspositie geloodst om dit doel te bereiken.

5. Resultaat van Kansrijk bij ..”

Als het project afgerond is, zijn de volgende resultaten behaald:

 • Er is voldoende draagvlak en knowhow om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (of met een arbeidsbeperking) effectief in te zetten binnen uw bedrijf
 • Uw bedrijf kan zich intern en extern profileren als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer (MVO) op het gebied van personeelsbeleid
 • Uw bedrijf heeft de kans om op gebied van personeelskosten een concurrerende positie in te nemen
 • Uw bedrijf is “quotum-proof”
6. Waarom Meneer Regezma?

Wij kennen de re-integratiemarkt in het Noorden zeer goed en nemen daar een onafhankelijk positie in. Wij zijn op de hoogte van alle verschillende re-integratie-regelingen en kunnen zelfs voor u onderhandelen. Wij zijn een regionaal bedrijf en streven er naar om nauw samen te werken met andere betrokken partijen in Groningen, Friesland en Drenthe (zoals werkgeversloketten, UWV, gemeenten, SW-bedrijven, re-integratiebedrijven, uitzendbureaus scholen, hulp- en zorgverleners), samen met u gaan we van beleid naar praktijk. Dat levert meetbare resultaten op.
 
Als abonnee kunt u profiteren van onze helpdesk, waarbij u onbeperkt uw vragen kunt stellen over re-integratie en arbo-zaken. Daarnaast krijgt u 20% korting op het uurtarief.
 
Heeft u belangstelling?
Bel 085-4018235 of stuur een email
 
Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

WET BEZAVA

LEES MEER

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SROI / QUOTUM REGELING

LEES MEER

MVO PERSONEEL

LEES MEER

HET NIEUWE WERKEN

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER