Conflictbemiddeling

 

Arbeidsconflicten hebben vaak een lange voorgeschiedenis en beginnen meestal met een kleinigheid die steeds grotere vormen aanneemt. Uiteindelijk komt het tot een uitbarsting in de vorm van langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren en/of een juridische strijd. Dat kost altijd veel geld en het verziekt de werksfeer. Een onafhankelijke conflictbemiddelaar kan voor de strijdende partijen veel leed besparen door het conflict analytisch en met specialistische kennis en ervaring te benaderen.
 
Uit onderzoek blijkt dat 25% van de ziekmeldingen voortkomt uit conflicten op het werk. In de meeste gevallen worden de conflicten intern weer opgelost, maar soms is dat niet mogelijk. Wederzijds wantrouwen en slechte communicatie zijn vaak de grootste obstakels bij het vinden van een gezamenlijke oplossing. De conflictbemiddelaar begeleidt de partijen om de verstoorde verhoudingen weer te normaliseren. Daardoor ontstaat er weer wederzijds begrip en dat is noodzakelijk om gezamenlijk te zoeken naar een constructieve oplossing. Meestal is dat in de vorm van een voortzetting van de arbeidsrelatie, maar soms is het beter om afscheid van elkaar te nemen.
 
Een conflictbemiddelaar kost geld. Echter, als er advocaten ingeschakeld moeten worden, dan kost dat nog veel meer geld. Bovendien wordt dan de oplossing gezocht binnen het juridisch kader en dat levert zelden winnaars op. Bijna in 80% van de gevallen waar de conflictbemiddelaar bij betrokken is, komt men snel tot een passende oplossing. Een gemiddeld bemiddelingstraject bestaat uit drie gesprekken van ieder 1,5 uur.

Waarom Meneer Regezma ?

Wij hebben ruime ervaring in het noordelijke bedrijfsleven als dienstverlener, werkgever en ondernemer. We hebben daarbij in de “keuken” van talloze bedrijven kunnen kijken.
Wij spreken zowel de taal van de werkgever als de werknemer en kunnen daardoor snel analyseren welke belangen in het geding zijn.
We hebben een geduldige doch doelgerichte, pragmatische aanpak en dit leidt meestal tot een resultaat waarin beide partijen zich kunnen vinden (mediation).
Lukt het niet om tot een gezamenlijke oplossing te komen, dan sluiten we het traject af met een eerlijk en objectief rapport op basis van onze bevindingen.
 

Heeft u belangstelling?
Bel 050-7001350 of stuur een email
 
Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER