Onze visie en missie

 

Wij zijn van mening dat bedrijven meer verantwoordelijkheid (eigen regie) kunnen en moeten nemen op het gebied van re-integratie- en gezondheidsmanagement. Dat komt het resultaat op het gebied van re-integratie en (ziekte)verzuim ten goede. Dat vraagt om innovatieve veranderingen op het gebied van personeelsmanagement (sociale innovatie). Wij willen bedrijven adviseren en faciliteren om dit verander-proces op een verantwoorde wijze te realiseren (van beleid naar praktijk).
Onze missie is om Noordelijke bedrijven te laten uitblinken op het gebied van Sociale Innovatie, Verzuimaanpak en Re-integratie.