Schuldhulpverlening

 

Het aantal mensen met schulden neemt toe, ook onder mensen met een baan. Als werkgever kunt u nadelige gevolgen van de financiële problemen van uw werknemer ondervinden. Dat kan variëren van concentratieproblemen, hoog ziekteverzuim tot zelfs diefstal.
Uiteraard kunt u uw ogen sluiten voor deze privé-problematiek van uw werknemer, maar zowel uit commercieel als uit sociaal oogpunt kunt u ook actie ondernemen.

U kunt zelf in een gesprek met de werknemer hem/haar op weg helpen om de problemen op te lossen. Dit kost veel tijd en bovendien moet u wel de kennis en het netwerk hebben om de juiste wegen te bewandelen. Kunt u dat niet adequaat bieden, dan kan uw hulp zelfs averechts werken.
Wij bieden een kort traject aan waarbij we in een aantal gesprekken de probleemsituatie in kaart brengen. Op basis van die gegevens brengen we uw werknemer in contact met de juiste instanties (bv. schuldhulpsanering, maatschappelijke hulp, financiële training via gemeente, bank, verslavingszorg).

Met deze investering beperkt u het risico op ziekteverzuim, improductiviteit of grote misstanden binnen uw bedrijf. Daarnaast toont u zich als een goed werkgever en dat verdient zich weer terug in loyaliteit en imago.

Waarom Meneer Regezma?

Wij beschikken over een breed relatienetwerk in Noord Nederland en gebruiken die om tot snelle en passende oplossingen te komen voor de financiële problemen van uw werknemer.
Onze ervaring is dat schaamte en/of onmacht tot passiviteit leidt. Uw werknemer zal echter in actie moeten komen om zelf de problemen op te lossen. Wij kunnen hem/haar op een discrete wijze helpen om de eerste noodzakelijke stappen te zetten.
Ondertussen ontzorgen we u als werkgever door een kort en betaalbaar traject te bieden.

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER