Company Radar

 

Hoe zorg je er voor dat medewerkers goed, gezond en gemotiveerd werken en dus duurzaam inzetbaar blijven? Meneer Regezma heeft het antwoord. We maken daarbij gebruik van de Company Radar (CR). Dit is een instrument om het werkvermogen van de werknemers binnen uw bedrijf te bepalen.
Met deze gegevens stellen we een gezamenlijk bedrijfsplan op waarmee o.a. de productiviteit van uw bedrijf wordt verhoogd en het ziekteverzuim verlaagd.

 1. Duurzame inzetbaarheid
 2. Wat is Werkvermogen?
 3. Huis van Werkvermogen
 4. Hoe gaat company radar in zijn werk?
 5. Resultaten
 6. Extra
 7. Kosten en tijdsinvestering
 8. Waarom Meneer Regezma?
1. Duurzame inzetbaarheid

Het is sociaal en financieel noodzakelijk om uw personeel duurzaam inzetbaar te houden. Uw werknemer is duurzaam inzetbaar als hij/zij tot aan de pensioengerechtigde leeftijd op productieve wijze actief is binnen uw bedrijf (of eventueel bij een ander bedrijf).
Met de huidige veranderingen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt het voor werkgevers nog belangrijker om te investeren in re-integratie- en gezondheidsmanagement.

2. Wat is Werkvermogen?

Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn of haar huidige werk uit te voeren.

3. Huis van Werkvermogen

In het Finse bedrijfsleven is het Huis van Werkvermogen en de Work Ability Index (WAI) een begrip. Het concept is ontwikkeld door de Finse professor Ilmarinen.
Op basis van het Huis van Werkvermogen zijn twee instrumenten ontwikkeld; de Personal Radar en de Company Radar. De WAI vormt een belangrijk onderdeel van de CR. Blik op Werk, een landelijk onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut heeft van beide instrumenten de Nederlandse rechten. Meneer Regezma is de enige noordelijke licentiehouder (zie ook www.Blikopwerk.nl)

 

 

4. Hoe gaat het in zijn werk?

Nadat de doelstellingen en de aanpak zijn afgestemd met de werkgever, wordt er een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit het hele bedrijf (inclusief directie).
Daarna wordt een vragenlijst uitgezet bij alle medewerkers. De resultaten worden verwerkt via een digitaal platform van Blik op Werk.

De medewerker krijgt een persoonlijke score op de volgende gebieden:

 • Gezondheid en functionele capaciteit
 • Competenties
 • Attitudes en motivatie
 • Organisatie, werkomstandigheden, management
 • Werk, familie en vrijetijdsbesteding
 • Work Ability Index (WAI)

De individuele resultaten worden anoniem weergegeven in de Personal Radar. De Company Radar is gebaseerd op de totaalscore van alle Personal Radars. De werkgroep gaat aan de slag met de uitkomsten van de CR, onder begeleiding van Meneer Regezma.
De CR laat onder meer zien waar, binnen uw bedrijf, de risico’s en de mogelijkheden liggen op het gebied van werkvermogen.
De werkgroep bepaalt systematisch welke doelstellingen prioriteit krijgen en welke acties ondernomen kunnen worden. Deze acties worden vastgelegd in een Plan van Aanpak.

5. Resultaten

Het Plan van Aanpak heeft direct invloed op de productiviteit, ziekteverzuim en arbeidstevredenheid.
We kunnen ook periodiek de Personal Radar afnemen om het Werkvermogen te monitoren (in Finland is dat gebruikelijk).

6. Extra

Meneer Regezma kan ook uw bedrijfsscore vergelijken met andere bedrijven (ook branchegenoten). Bovendien kunnen we met een rekentool bepalen hoe hoog de omzetgroei kan worden als u er in slaagt om het werkvermogen te vergroten.

7. Kosten en tijdsinvestering

U heeft als werkgever eerst een vrijblijvend informatief gesprek waarin u kunt aangeven hoe u de Company Radar wilt gebruiken. Het invullen en het verwerken van de vragenlijsten is volledig gedigitaliseerd en neemt dus weinig tijd in beslag. De werkgroep heeft ongeveer één dag nodig om tot doelstellingen, prioritering en een Plan van Aanpak te
komen. Het gehele proces kan binnen twee maanden worden afgerond.

Voor het gebruik van de Personal en Company Radar dienen we als licentiehouder toepassingskosten af te dragen (tussen de €500,- en €999,-) aan de Finse Universiteit van professor Ilmarinen.
Dat geschiedt via Blik op Werk.
Daarnaast zijn er nog de kosten van de procesbegeleider van Meneer Regezma. Die kosten zijn mede afhankelijk van uw bedrijf, doelstellingen en wensen. Uiteraard zullen alle kosten vooraf worden vastgelegd in een offerte.

8. Waarom Meneer Regezma?

Wij zijn de enige noordelijke licentiehouders en hebben exclusief toegang tot de Company Radar-
databank van Blik op Werk. Er moet een duidelijk plan aan ten grondslag liggen om het werkvermogen van uw bedrijf te bepalen en te verbeteren. Wij hebben de kennis en ervaring om het gehele proces in goede banen te leiden.
Samen met u gaan we van beleid naar praktijk. Dat levert betere en meetbare bedrijfsresultaten op (onder meer door een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en tevreden medewerkers).

Heeft u belangstelling?
Bel 050-7001350 of stuur een email

 

Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER