Schadelastbeperking

 

Hoe kunt u als werkgever de verzuimkosten beperken?
Wat wordt onder verzuimkosten verstaan?

Ongeveer 30% van de totale loonsom bestaat uit premies en verzuimkosten. Het gaat dus om forse bedragen.
Verzuimkosten zijn o.a.:

 • Loondoorbetaling bij ziekte
 • Arbodienstverlening
 • Re-integratiebegeleiding
 • WGA- en ZW-premies (sociale lasten)
 • Productieverlies
 • Vervangingsregeling
 • Juridische ondersteuning
 • Verzuimpreventie

Na de invoering van de WIA en de Wet Verbetering Poortwachter is de Wet BeZaVa de nieuwste maatregel van de overheid om ziekte en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. De kosten van één zieke of arbeidsongeschikte werknemer kunnen zelfs voor kleine bedrijven oplopen tot 200.000 euro.
Het is dus noodzakelijk dat u meer inzicht en grip krijgt op de begeleiding en de kosten van het ziekteverzuim binnen uw bedrijf. Effectieve schadelastbeperking is de sleutel.
Lees meer over Pijnlijke praktijkvoorbeelden

Schadelastbeperking in de praktijk

Een goed re-integratie- en gezondheidsmanagement is een voorwaarde om de verzuim-schadelast te beperken.
Hierbij alvast elf praktische tips waarmee u dat eenvoudig kunt realiseren:

 1. Voorkom UWV-sancties door te voldoen aan uw re-integratie-inspanning WVP
 2. Begin tijdig Re-integratie 1e of 2e spoor
 3. Zorg voor goede dossiervorming
 4. Zorg voor snelle werkhervatting van uw zieke werknemer
 5. Houd zelf ook contact met uw zieke werknemer
 6. Zorg voor een passend verzekeringspakket
 7. Maak optimaal gebruik van regelingen, zoals NoRiskpolis, Premiekorting, voorzieningen
 8. Verzeker u van het feit dat Preventie ook terugverdiend wordt
 9. Schroom niet om Bezwaar aan te tekenen of een Second Opinion aan te vragen
 10. Overweeg herbeoordelingen WGA

Neem contact op met Meneer Regezma als u hier meer over wilt weten.

Waarom Meneer Regezma?

Wij zijn uw aanspreekpunt en dienstverlener, binnen een uniek concept op het gebied van re-integratie- en gezondheidsmanagement voor bedrijven.
Samen met u gaan we van beleid naar praktijk. Dat levert betere en meetbare bedrijfsresultaten op (onder meer door een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en tevreden medewerkers).
Bij ons krijgt u altijd uw eigen contactpersoon direct aan de lijn of we komen naar u toe.

Wij hebben in de loop der jaren een deskundig en betrouwbaar noordelijk relatienetwerk opgebouwd van arbeidsdeskundigen, arbo-artsen, re-integratiedeskundigen, private zorgverzekeraars en andere relevante disciplines. Uiteraard kunt u ook uw voordeel doen met ons noordelijke relatienetwerk.
Uw vaste contactpersoon kan u zowel adviserend als uitvoerend van dienst zijn. Wij zijn toegankelijk en altijd bereikbaar, zowel voor u, als voor uw medewerkers.
Ons doel is dat u als werkgever door kennis en regie, meer grip heeft op het ziekteverzuimbeleid binnen uw bedrijf. Uiteraard kunt u volop gebruik maken van onze expertise, maar we streven er naar dat u op het gebied van re-integratie en arbo-zaken minder afhankelijk bent van derden. Daarmee kunt u flink besparen op uw verzuimkosten.

Lees ook de informatie over Schadelastbeperking, Wet Verbetering Poortwachter en Wet BeZaVa
 
Heeft u belangstelling?
Bel 050-7001350 of stuur een email
 
Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER