Arbo-Advies

 

Advies op maat
  • Is uw verzuimpercentage hoger dan 3%?
  • Bent u tevreden over de arbo-dienstverlening?
  • Hoe kunt het gezondheidsmanagement binnen uw bedrijf verbeteren?
  • Wilt u als werkgever meer bieden op het gebied van verzuimpreventie?
  • Is schadelastbeperking bij u noodzakelijk?

 
Vooral voor MKB-bedrijven is op dit gebied nog veel winst te behalen (en kosten te besparen). Meneer Regezma biedt u advies op maat.
 

Lees verder over de volgende items:

  1. Arbodienst of Maatwerkregeling
  2. Wie heeft de regie?
  3. Gratis Quickscan-Verzuim
  4. Company Radar
  5. Waarom Meneer Regezma?
1. Arbodienst of Maatwerkregeling

Arbo staat voor “arbeidsomstandigheden”. U bent als werkgever wettelijk verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid voor uw werknemers (gezondheid, veiligheid en welzijn). U kunt zich daarbij laten begeleiden door een contract af te sluiten met een arbo-dienst.
Sinds 2005 is het niet meer verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst. U kunt namelijk ook kiezen voor een Maatwerkregeling waarbij u als werkgever zelf alles regelt. In beide gevallen blijft u als werkgever verantwoordelijk en dient u zich te houden aan de wettelijke richtlijnen voor preventie en verzuim.

Op basis van uw eisen en wensen, kunnen wij adviseren welk arbo-managementsysteem het beste bij u past. We kunnen tevens een selectie maken van organisaties en individuele professionals die in uw plaatje passen. Vervolgens kunnen we u ondersteunen bij het maken van een beleidsplan en bijbehorende werkafspraken met de desbetreffende arbo-dienstverleners.
Het doel is een arbo-dienstverlening op maat, met meer resultaat en minder kosten.

2. Wie heeft de regie?

Uit onderzoek blijkt dat de regiefunctie bij het proces rondom een zieke werknemer de grootste ergernis vormt voor werkgevers. Wie bepaalt of de werknemer wel of niet kan werken? Waarom kan de werknemer niet werken? Wordt er voldoende gedaan aan herstel en terugkeer op het werk? Vaak wordt de genoemde ergernis versterkt door een moeizame communicatie met de bedrijfsarts en/of casemanager. Zowel u, als de werknemer is niet gebaat bij een moeizaam re-integratieproces. Veelal kan dit eenvoudig voorkomen worden.
U kunt als werkgever er voor zorgen dat u de regie meer naar zich toe trekt. Dat vereist wel enige kennis op het gebied van wet- en regelgeving (in het bijzonder de Wet Verbetering Poortwachter).
Daarnaast moet u kunnen terugvallen op een betrouwbaar netwerk van deskundigen op het gebied van arbo-dienstverlening. Wij kunnen u daarbij ondersteunen door te adviseren, bijvoorbeeld op het gebied van verzuim(preventie)-beleid, arbo-managementsysteem, interne deskundigheidsbevordering, communicatie, dossieropbouw en werkafspraken.

3. Gratis Quickscan-Verzuim

Aan de hand van een korte inventarisatie brengen wij in kaart wat de sterke- en ontwikkelpunten zijn binnen uw bedrijf op het gebied van gezondheidsmanagement.

4. Company Radar

Hoe zorg je er voor dat medewerkers goed, gezond en gemotiveerd werken en dus duurzaam inzetbaar blijven? Met de Company Radar meten we het werkvermogen van uw bedrijf. Met deze gegevens stellen we een gezamenlijk bedrijfsplan op waarmee o.a. de productiviteit van uw bedrijf kan worden verhoogd en het ziekteverzuim verlaagd. Wij zijn de enige noordelijke licentiehouder om de Company Radar uit te voeren (zie ook www.Blikopwerk.nl). Klik hier voor aanvullende informatie over de Company Radar.

5. Waarom Meneer Regezma?

Wij zijn uw aanspreekpunt en dienstverlener, binnen een uniek concept op het gebied van re-integratie- en gezondheidsmanagement voor bedrijven.
Samen met u gaan we van beleid naar praktijk. Dat levert betere en meetbare bedrijfsresultaten op (onder meer door een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en tevreden medewerkers).
Bij ons krijgt u altijd uw eigen contactpersoon direct aan de lijn of we komen naar u toe.

Wij hebben in de loop der jaren een deskundig en betrouwbaar noordelijk relatienetwerk opgebouwd van arbeidsdeskundigen, arbo-artsen, re-integratiedeskundigen, private zorgverzekeraars en andere relevante disciplines. Uiteraard kunt u ook uw voordeel doen met ons noordelijke relatienetwerk.
Uw vaste contactpersoon kan u zowel adviserend als uitvoerend van dienst zijn. Wij zijn toegankelijk en altijd bereikbaar, zowel voor u, als voor uw medewerkers.
Ons doel is dat u als werkgever door kennis en regie, meer grip heeft op het ziekteverzuimbeleid binnen uw bedrijf. Uiteraard kunt u volop gebruik maken van onze expertise, maar we streven er naar dat u op het gebied van re-integratie en arbo-zaken minder afhankelijk bent van derden. Daarmee kunt u flink besparen op uw verzuimkosten.

Lees ook de informatie over Schadelastbeperking, Wet Verbetering Poortwachter en Wet BeZaVa

 

Heeft u belangstelling?
Bel 050-7001350 of stuur een email

 

Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER