Intervisie

 

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij men van en met elkaar leert.
Het is een uitwisseling van werkervaringen tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de medewerkers te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.
Een intervisiegroep kan gebruik maken van een interne of externe gespreksleider, maar meestal wordt toegewerkt naar een zelfsturende intervisiegroep. Een zelfsturende intervisiegroep biedt voordelen, op voorwaarde dat de methodiek en spelregels duidelijk zijn. Daarom is het raadzaam om de introductie aan een externe intervisie-deskundige over te laten.
Meneer Regezma kan zowel de rol van gespreksleider als die van opleider (zelfsturende intervisiegroep) vervullen.

Socratische methode

Wij hebben goede ervaring met de Socratische methode. Bij deze methodiek staat niet iemands leerproces centraal, maar ieders leerproces.
Het aantrekkelijke van deze aanpak is dat de individuele probleemstelling (casuïstiek) gedurende het proces wordt “opgewaardeerd” naar een meer algemene groepsprobleemstelling.
De eventuele oplossingen zijn dus ook zinvol en toepasbaar voor alle groepsleden. Deze vorm vraagt tevens een actieve rol van alle groepsleden, iedereen moet meedoen en denken.
De Socratische intervisie is sterk gericht op visie- en teamontwikkeling.

Waarom Meneer Regezma?

Wij beleven veel plezier aan het leiden van gesprekken, zowel als coach, loopbaanadviseur, mediator, projectleider of werkgever. We hebben er zelfs ons vak van gemaakt en hebben inmiddels meer dan 20 jaar ervaring. Ook hebben we vele groepen opgeleid tot zelfsturende intervisie-teams, zowel in de zorg-, onderwijs- als re-integratiesector.

Lees ook informatie over Coaching en Supervisie

Heeft u belangstelling?
Bel 050-7001350 of stuur een email

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER