Verbeter het Werkvermogen van uw bedrijf

 

Wat is werkvermogen?

Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn of haar huidige werk uit te voeren.
Als u het werkvermogen van uw medewerkers binnen uw bedrijf in kaart brengt, weet u beter of u grote risico’s loopt met ziekteverzuim en/of productieverlies. Bovendien bent u beter in staat om passende maatregelen te nemen om het werkvermogen te verhogen.

Werkvermogen heeft een voorspellende waarde:
• Een slechter werkvermogen voorspelt langdurig ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid
• Een slechter werkvermogen leidt tot productiviteitsverlies

Een werknemer met een laag werkvermogen heeft moeite om aan de fysieke en/of mentale eisen van de functie te voldoen (en loopt dus structureel op zijn/haar tenen).
Een werknemer met een hoog werkvermogen wordt wellicht onder-belast (en kan dus meer dan hij/zij laat zien).

Verhogen van het werkvermogen

Er zijn drie instrumenten waarmee u het werkvermogen van uw bedrijf kunt meten en optimaliseren:
1. Work Ability Index (WAI)
2. Personal Radar
3. Company Radar

1. Work Ability Index (WAI)

Met de Work Ability Index kunt u het werkvermogen van uw medewerkers meten. Het instrument is uitgebreid wetenschappelijk getest en heeft zijn nut ruimschoots bewezen.
In het Finse bedrijfsleven is de WAI een begrip. De WAI is eenvoudig, praktisch, betrouwbaar en herhaalbaar. Op grond van de WAI-score, kunnen er tijdig maatregelen worden genomen om arbeidsongeschiktheid of uitval te voorkomen en/of de productiviteit te verhogen.

2. Personal Radar

De Personal Radar is een instrument dat uitgebreider is dan de WAI. De vragenlijst van de WAI wordt aangevuld met vragen die betrekking hebben op de balans van werk en privé.
Naast het werkvermogen wordt hiermee ook het welzijn en werkplezier van uw medewerkers in kaart gebracht.
De medewerker krijgt een persoonlijke score op de volgende gebieden:

  • Gezondheid en functionele capaciteit
  • Competenties
  • Attitudes en motivatie
  • Organisatie, werkomstandigheden, management
  • Werk, familie en vrijetijdsbesteding
  • Work Ability Index (WAI)

De individuele resultaten worden anoniem weergegeven in de Personal Radar. De informatie kan ook gebruikt worden voor functioneringsgesprekken of gesprekken met de arbo-arts, op voorwaarde dat de werknemer daar vooraf mee instemt.

3. Company Radar

De Company Radar (CR) is gebaseerd op de totaalscore van alle Personal Radars.
Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het hele bedrijf (inclusief directie), gaat aan de slag met de uitkomsten van de CR, onder begeleiding van de procesbegeleider van Meneer Regezma.
De CR laat o.a. zien waar, binnen uw bedrijf, de risico’s en de mogelijkheden liggen op het gebied van werkvermogen. De werkgroep bepaalt systematisch welke doelstellingen prioriteit krijgen en welke acties ondernomen kunnen worden. Deze acties worden vastgelegd in een Plan van Aanpak.
Het Plan van Aanpak heeft direct invloed op de productiviteit, ziekteverzuim en arbeidstevredenheid.
Klik hier voor meer informatie over de Company Radar

Waarom Meneer Regezma?

Wij zijn de enige noordelijke licentiehouders en hebben exclusief toegang tot de Company Radar-
databank van Blik op Werk. Er moet een duidelijk plan aan ten grondslag liggen om het werkvermogen van uw bedrijf te bepalen en te verbeteren. Wij hebben de kennis en ervaring om het gehele proces in goede banen te leiden.
Samen met u gaan we van beleid naar praktijk. Dat levert betere en meetbare bedrijfsresultaten op (onder meer door een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en tevreden medewerkers).

 

Heeft u belangstelling?
Bel 050-7001350 of stuur een email

 

Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER