AXSIO – Eigen regie bij Verzuim

 

Meneer Regezma en AXSIO

Meneer Regezma is sinds 2014 nauw betrokken bij AXSIO – Gezond Maat Werk.
AXSIO is meer dan een arbodienst

In de Arbowet wordt onderscheid gemaakt tussen de vangnet- en de maatwerkregeling.
AXSIO is een zgn. “maatwerkdienstverlener” en zijn dat al meer dan 20 jaar.
Een belangrijk kenmerk van de maatwerkregeling is dat u zelf uw eigen verzuimorganisatie samenstelt. U bepaalt zelf welke kerndeskundigen worden ingeschakeld.
AXSIO ondersteunt u bij het organiseren van uw verzuimorganisatie, zowel beleidsmatig als operationeel.

Met AXSIO stelt u uw eigen verzuimorganisatie samen en haalt u de regie weer naar u toe.
Het resultaat is minder risico en minder kosten. De maatwerkregeling wint daarom steeds meer terrein, vooral bij bedrijven die actief zijn op het gebied van Sociale Innovatie.

Kenmerken Axsio
 • Beproefd Eigen Regie-model (> 20 jaar ervaring)
 • Bedrijfsarts naar keuze
 • Structurele ondersteuning door de verzuimspecialist van AXSIO
 • Regionaal (Noord-Nederland)
 • Persoonlijk, flexibel, inventief en goed bereikbaar
 • Wet Poortwachter-proof
 • Past bij de meeste verzekeringspakketen
 • Direct opzegbaar als AXSIO niet aan uw verwachtingen voldoet
 • De AXSIO-bedrijvendokter
Gezond werken

Onder Gezond Werken verstaat AXSIO bijvoorbeeld:
– Dat uw medewerkers gezond zijn en blijven
– Dat uw medewerkers in een passende functie met plezier werken
– Dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn
AXSIO ondersteunt grote en kleine bedrijven die Gezond Werken belangrijk vinden.

AXSIO staat voor:
 • Gezond Werken
 • Maatwerk (regeling)
 • Dienstverlening op maat
 • Kennis en Innovatie
AXSIO-bedrijvendokter

De “AXSIO-bedrijvendokter” is een onderzoeksteam, bestaande uit een bedrijfsarts en een verzuimspecialist.
Dit team kan bijvoorbeeld antwoord geven op de volgende vragen:

 • Hoe staat het er voor met het Gezondheidsmanagement van mijn bedrijf?
 • Welke verbeteringen zijn mogelijk binnen onze verzuimorganisatie?
 • Hoe kunnen we de samenwerking met mijn arbodienst(verlener) verbeteren?
 • Hoe kunnen we “duurzame inzetbaarheid” borgen binnen ons bedrijf?
Sociale Innovatie

Innovatie is één van de voornaamste manieren om succesvol te zijn in de veranderende markt.
Sociale Innovatie is een kwestie van slimmer, flexibeler en dynamischer werken.
Vele (MKB)ondernemers vinden het lastig om Sociale Innovatie in de praktijk te brengen.
Met ondersteuning van AXSIO kunt u zich als innovatieve ondernemer onderscheiden.

AXSIO-historie


AXSIO is ontstaan in 2003 en kent zijn oorsprong als verzuim-onderdeel van Medity Medische Diensten. Marleen Boer zwaaide daar jarenlang de scepter.
Marleen werkte vanuit Medity nauw samen met de zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen Els Reinders en Nancy Bootsman. In 2014 is Jaap Adamse namens zijn re-integratiebedrijf Meneer Regezma het AXSIO-team komen versterken.
In 2020 is AXSIO verzelfstandigd en vormen Marleen, Els, Nancy en Jaap het kernteam van AXSIO.

Lees meer