AXSIO – Eigen regie bij Verzuim

 

Steeds meer bedrijven (groot en klein) kiezen er voor om zelf de regie over hun eigen bedrijfsgezondheidszorg te voeren. Tot voor kort was het gebruikelijk om deze taken op het gebied van gezondheidsmanagement volledig uit te besteden aan een arbodienst.
De veranderingen in de Sociale Zekerheid zorgen er voor dat de risico’s voor u als werkgever toenemen. Daarom is het belangrijk dat u grip krijgt op verzuim en re-integratie.
Met Axsio stelt u uw eigen verzuimorganisatie samen en haalt u de regie weer naar u toe.
Het resultaat is minder risico en minder kosten. Het Eigen Regie-model wint daarom steeds meer terrein, vooral bij bedrijven die actief zijn op het gebied van Sociale Innovatie.

Kenmerken Axsio
 • Beproefd Eigen Regie-model (> 20 jaar ervaring)
 • Systematische, transparante en consequente aanpak
 • Bedrijfsarts naar keuze
 • Axsio-Verzuimprotocol: streng doch rechtvaardig
 • Axsio heeft een waterdicht registratiesysteem (VCP)
 • Wet Poortwachter-proof
 • Structurele ondersteuning door de verzuimspecialist van Axsio
 • Regionaal (Noord-Nederland)
 • Persoonlijk, flexibel, inventief en goed bereikbaar
 • Axsio sluit naadloos aan op de meeste verzuim-verzekeringspakketen
 • Direct opzegbaar als Axsio niet aan uw verwachtingen voldoet

Samen met de externe verzuim-specialist van Axsio stelt u uw eigen (interne) verzuimorganisatie samen. U bepaalt wat u zelf uitvoert en welke taken u uitbesteedt aan specialisten. De verzuim-specialist helpt bij de implementatie van AXSIO en blijft bij de verzuimaanpak betrokken zolang u wilt.

Resultaten Axsio
 • Eigen regie: grip op verzuim en re-integratie
 • Forse schadelastbeperking
  Lager verzuim
  Minimale kans op loonsancties UWV
  Minder verzuimkosten
  Minder re-integratiekosten
 • De-medicalisering – we gaan uit van benutbare mogelijkheden
 • Verzuimpreventie – efficiënt en resultaatgericht
Kosten AXSIO

• Implementatie-pakket (eenmalig 500 euro)

 • Installatie VCP-software bij uw bedrijf
 • nclusief 12 uur begeleiding van de verzuim-specialist voor het opstellen van het verzuimprotocol

Vervolgens:
• Abonnement (offerte)
• of op basis van uurtarief (inclusief gebruik VCP-software)

Heeft u belangstelling?
Bel 085-4018235 of stuur een email

lees hier alles over Axsio – Eigen Regie-model

Heeft u belangstelling?
Kijk op Axsio-Eigen Regie-model