Het nieuwe werken

 

“Werken wanneer je maar wilt en waar je maar wilt”. Dat wordt over het algemeen onder Het Nieuwe Werken (HNW) verstaan. HNW is echter meer dan alleen flexibel werken. Het is een visie om werken slimmer en ook plezieriger te maken door gebruik te maken van nieuwe technologieën en nieuwe samenwerkingsvormen.
Het heeft bijvoorbeeld invloed op de manier van leidinggeven: minder hiërarchie, meer eigen verantwoordelijkheid, meer delegeren en overlaten aan eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid.
HNW heeft vele voordelen, zoals:

  • hogere productiviteit
  • lager ziekteverzuim
  • lagere bedrijfskosten
  • tevreden medewerkers
HNW is maatwerk

HNW is een verzamelnaam van diverse manieren om slimmer te werken binnen een bedrijf.
Het blijft echter maatwerk met uiteenlopende wensen en doelstellingen. De vernieuwing kan plaatsvinden op het gebied van de fysieke werkplekken, de automatisering en/of in de organisatiestructuur.
Met behulp van ICT-hulpmiddelen, voorlichting en trainingen kan het veranderingsproces op gang worden gebracht. Een succesvol HNW-project begint altijd met een goede voorbereiding. Het is raadzaam om het gewenste eindresultaat vast te leggen in een bedrijfshandboek.

Procesbegeleiding HNW

Het invoeren van HNW vraagt om verandering in de organisatie, van binnenuit.
Vaak vereist het een gedrags- en cultuurverandering en moeten er nieuwe spelregels worden opgesteld. Om de implementatie van HNW succesvol te laten verlopen, is er een goed projectplan nodig. Hierin staan onder meer de specifieke doelstellingen, de benodigdheden, gewenste resultaten en de planning beschreven. Meneer Regezma biedt bij het HNW-project deskundige procesbegeleiding.

Waarom Meneer Regezma?

Wij zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van HNW en kunnen u uit eigen ervaring informeren over de voordelen en de valkuilen. Daarnaast hebben we ruime ervaring als procesbegeleider in werksituaties en werkbegeleiding van individuele werknemers, leidinggevenden en ondernemers.
Samen met u gaan we van beleid naar praktijk. Dat levert betere en meetbare bedrijfsresultaten op (onder meer door een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en tevreden medewerkers). 

Lees ook over MVO en SROI & Quotumregelingen
Als abonnee kunt u profiteren van onze helpdesk, waarbij u onbeperkt uw vragen kunt stellen over re-integratie en arbo-zaken. Daarnaast krijgt u 20% korting op het uurtarief een gratis MVO-scan.
 
Heeft u belangstelling?
Bel 085-4018235 of stuur een email
 
Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

WET BEZAVA

LEES MEER

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SROI / QUOTUM REGELING

LEES MEER

MVO PERSONEEL

LEES MEER

HET NIEUWE WERKEN

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER