Re-integratie 1e en 2e spoor duur?

Door: Jaap Adamse van Meneer Regezma BV.

Re-integratie 1e en 2e spoor duur?

Wordt uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt, dan moet deze zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. U bent als werkgever verantwoordelijk voor dit re-integratieproces. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) moet eerst worden onderzocht of de werknemer weer bij u aan de slag kan. Als dat niet mogelijk is in de eigen functie, dan dient er binnen uw bedrijf gezocht te worden naar passende arbeid. Dit wordt Re-integratie 1e spoor genoemd.
Indien het aantoonbaar niet meer mogelijk is om te werken bij uw bedrijf, dient er passend werk gezocht te worden bij een andere werkgever. Dat wordt Re-integratie 2e spoor genoemd.
Ik hoor regelmatig dat men deze re-integratietrajecten duur en weinig succesvol vindt. Dat is niet nodig en u heeft daar wellicht een grotere rol in dat u zelf denkt.
Hierbij zeven tips om waar voor uw geld te krijgen.

Tip 1

Laat de keuze voor het re-integratiebedrijf niet enkel bepalen door de arbodienst of verzekeringsmaatschappij. Die kiezen meestal bedrijven uit hun eigen providerboog, maar dat is geen garantie dat dit de beste keuze voor uw bedrijf is. Op de website van Blik op Werk vindt u alle re-integratiebedrijven met een keurmerk (met tevredenheidsscores).

Tip 2

Betrek uw zieke werknemer bij de keuze van het re-integratiebedrijf. Het werkt averechts als u uw werknemer een re-integratiebedrijf opdringt. De kans op een succesvol traject is vele malen groter, als de samenwerking met de re-integratiebegeleider en uw werknemer goed verloopt. Uw werknemer kan bijvoorbeeld enkele oriënterende gesprekken voeren met verschillende re-integratiebedrijven. Hij of zij heeft daar waarschijnlijk meer tijd voor dan u. Voor het re-integratieproces is het sowieso goed dat uw werknemer actief mee doet en denkt.

Tip 3

Staar u niet blind op de laagste trajectprijs. De aanpak; deskundigheid; bereikbaarheid; informatieverstrekking en de “klik” met de re-integratiebegeleider is van grotere invloed. Er zijn re-integratiebedrijven die de intake gratis aanbieden, waarbij de offerte wordt onderbouwd met een Plan van Aanpak die al is afgestemd met uw zieke werknemer.
U kunt vervolgens samen met uw werknemer, casemanager en/of bedrijfsarts bepalen of de aanpak voldoet aan de verwachtingen. Is dat het geval? Dan maakt u daarna pas prijsafspraken en gaat het traject formeel van start.

Tip 4

De prijs van een volledig re-integratietraject ligt tussen de 3000 en 5000 euro. Zorg dat het traject gefaseerd wordt uitgevoerd, waarbij de betrokkenen na elke fase kunnen beslissen of een vervolg wenselijk is.

Tip 5

Verzeker u van het feit dat alle betrokkenen goed samenwerken. Dat is helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid. In het trajectplan kunnen ook samenwerkingsafspraken worden opgenomen (bv. tussen bedrijfsarts, casemanager, werknemer, werkgever, re-integratiecoach, behandelaar).
Maak dan ook direct afspraken hoe de rapportages worden gedeeld.

Tip 6

Soms is een succesvolle uitplaatsing niet mogelijk omdat uw werknemer te ziek of arbeidsbeperkt is. Een WIA-procedure bij het UWV is dan niet te voorkomen. Overweeg dan om WIA-coaching in te zetten, als integraal (afsluitend) onderdeel van het re-integratietraject. Een WIA-coach geeft u en uw (ex)werknemer persoonlijke begeleiding vóór en tijdens de WIA-procedure. De kans op een loonsanctie van het UWV wordt daarmee kleiner en het afscheid van uw werknemer wordt in goede banen geleid (zowel organisatorisch als emotioneel).

Tip 7

Wilt u meer weten over een betaalbare en innovatieve Re-integratie-aanpak? Laat u vrijblijvend adviseren door een deskundige op dat gebied. U kunt ook gebruik maken van onze digitale helpdesk voor Noordelijke Ondernemers (www.MeneerRegezma.nl).