Neem goed afscheid van uw “WIA-medewerker”

Door: Jaap Adamse van Meneer Regezma BV.

­Neem goed afscheid van uw “WIA-medewerker”

De titel “WIA-medewerker” is niet oneerbiedig bedoeld, maar ik doel hierbij om uw medewerker die na twee jaar ziekte zal worden aangemeld voor de WIA-procedure bij het UWV (“einde wachttijd”). Het UWV zal beoordelen of u en uw medewerker in de ziekteperiode voldoende inspanningen hebben verricht in het kader van de re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter). Vervolgens zal het UWV bepalen òf en op welke wijze uw medewerker in de toekomst nog kan werken en recht heeft op een WIA-uitkering. Wat de uitslag ook gaat worden, het is voor beide partijen belangrijk om tijdens de laatste fase van dit re-integratieproces zorgvuldig te handelen zodat u goed afscheid van elkaar kunt nemen.

Hierbij zeven tips voor (MKB-)ondernemers die met dit thema hebben te maken:

Tip 1

Betrek uw medewerker bij het gehele proces. Waarschijnlijk mag u als werkgever na twee jaar ziekte ontslag aanvragen. De praktijk leert dat dit de nodige emotie, onzekerheid en misverstanden met zich meebrengt. WIA-coaching kan daarbij een oplossing bieden. Een WIA-coach geeft u en uw (ex)werknemer persoonlijke begeleiding vóór en tijdens de WIA-periode. Het begint met de aanvraag van de WIA-procedure bij het UWV. Vervolgens kan de werknemer worden begeleid bij de ontslagaanvraag, de financiële consequenties van de WIA en de vervolgre-integratie. Mijn ervaring is dat een werkgever een WIA-coach inschakelt uit loyaliteit naar de vertrekkende medewerker (en vanuit goed werkgeverschap). Meestal is het mogelijk dat WIA-coaching een integraal onderdeel is van een re-integratietraject (2e spoor).

Tip 2

Een ervaren casemanager zal er voor zorgen dat het re-integratieproces in het kader van Wet Verbetering Poortwachter goed is doorlopen en dat het re-integratiedossier op orde is. Bent u niet zeker van uw zaak? Schakel dan een deskundige in om dit vroegtijdig te controleren. Dat moet minimaal 6 maanden voor het einde van de wachttijd geschieden. Het UWV toetst achteraf en u moet voorkomen dat u een kostbare loonsanctie opgelegd krijgt.

Tip 3

Uw medewerker heeft alle belang bij een goede WIA-beoordeling. De UWV-verzekeringsarts en de UWV-arbeidsdeskundige bepalen samen of uw medewerker meer of minder dan 65% van het oude loon kan verdienen. Daaruit zal blijken of uw medewerker recht heeft op een WIA-uitkering.
In de praktijk zie ik vaak dat het medisch dossier onvolledig is en in de FML (functiemogelijkhedenlijst) een te positief beeld wordt geschetst. De gevolgen van deze nalatigheid worden onderschat. Als (ex-)werkgever zal u daar weinig last van hebben, maar uw medewerker des te meer.

Tip 4

Stop niet te vroeg met de re-integratiebegeleiding. Ook al lijkt de kans op (externe) herplaatsing van uw medewerker minimaal vanwege zijn/haar beperkingen, dan is het verstandig om de re-integratiebegeleiding tot aan einde van de wachttijd door te laten gaan. Het accent van de begeleiding kan dan meer liggen op de WIA-coaching (zie TIP 1). De kans op een loonsanctie is kleiner en uw medewerker is verzekerd van de juiste WIA-beoordeling.

Tip 5

Blijf persoonlijk contact houden met uw medewerker. Formeel kan het proces worden begeleid door de arbodienst, casemanager of re-integratiebegeleider, maar passend afscheid nemen is meer dan een formaliteit. Geef het de juiste aandacht.

Tip 6

Een WIA-beoordeling hoeft niet altijd te leiden tot een ontslag. Onderzoek vroegtijdig of er toch nog mogelijkheden zijn om uw medewerker, met dan een WIA-status, voor uw bedrijf te behouden. Dit kan in een andere functie en/of met werkplek- of functieaanpassingen. Denk daarbij creatief en “out of the box” en ga desnoods in onderhandeling met het UWV (“Stel dat ik mijn WIA-medewerker in dienst wil houden, wat kunnen jullie dan bieden?”). Denk daarbij aan een NoRiskpolis, aanvullende WIA-uitkering, urenbeperking, jobcoaching of tegemoetkoming in de kosten van voorzieningen of een werkplekaanpassing.

Tip 7

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over Re-integratie en WIA-coaching. Maak een afspraak of stel uw vraag via de Helpdesk voor Noordelijke Ondernemers (www.MeneerRegezma.nl).
U krijgt gratis, binnen 24 uur een reactie.