Maak van Sociale Innovatie ook een commercieel succes

Maak van Sociale Innovatie ook een commercieel succes

“We doen het als land heel goed met het lanceren van innovatieve technieken. Met sociale innovatie wordt nog te weinig gedaan” –  Citaat van hoogleraar Henk Volberda in Dagblad van het Noorden – 6 febr. 2016.

Bij innovatie denkt men al snel aan technologische of digitale vooruitgang, maar uit cijfers blijkt dat het overgrote deel (77%) van het innovatiesucces het resultaat is van Sociale Innovatie (slimmer, flexibeler en dynamischer werken).

Elk bedrijf, van groot tot klein, kan op sociaal gebied innoveren. Het is een eenvoudige manier om met relatief weinig kosten meetbare resultaten te halen (onder meer een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en tevreden, duurzaam inzetbare medewerkers).

Hierbij zeven tips voor innovatieve werkgevers.

 

Tip 1

Wilt u succesvol ondernemen met Sociale Innovatie?

Informeer dan eerst wat Sociale Innovatie inhoudt. Hoe kunt u dat concreet vormgegeven binnen uw bedrijf? (van beleid naar praktijk). Wat zijn de kosten? Wat levert het op?

Informeer ook naar de verschillende subsidiemogelijkheden (bv. ESF-Ministerie SZW)

Tip 2

Waar staat u nu met uw bedrijf op personeelsgebied? Elk innovatief veranderingsproces moet beginnen met een 0-meting. Maak daarbij gebruik van erkende tools om dat in kaart te brengen (Company Radar, WAI, Workscan, Quickscan P&O).

Tip 3

Innoveer op het gebied van verzuimmanagement. Een groeiend aantal bedrijven (van groot tot klein) kiest voor een Eigen-regiemodel. Het resulteert onder andere in grip op verzuim en re-integratie, forse schadelastbeperking, de-medicalisering en passende verzuimpreventie.

Tip 4

Het “Nieuwe Werken” is inmiddels een oud begrip, maar daarom niet minder geschikt om het als kapstok te gebruiken om een veranderingsproces in gang te zetten. Op welke manier kunt u slimmer gaan werken binnen uw bedrijf.

Tip 5

Maak van Social Return on Investment (SROI) en/of de verplichte Quotumregeling ook een commercieel succes. Houd als werkgever zelf de regie in handen bij de Werving en Selectie van medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zet jobcarving in. Zorg dat u keuze heeft uit verschillende kandidaten en eis van de arbeidsbemiddelaars dat u vooraf beschikt over alle informatie (bv. brief+CV, loonkosten, mogelijkheden en beperkingen, norisk-polis, begeleiding).

Tip 6

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een trend. Het wordt vaak samengevat in drie P’s; People, Planet en Profit. De meeste werkgevers weten prima invulling te geven aan het MVO-beleid als het gaat om kostenbesparing, materiaal(her)gebruik, afval, milieu of vervoer (Profit en Planet).

Op personeelsgebied (People) blijkt dat lastiger te zijn. Hoe en wanneer toont u zich een goede en verantwoorde werkgever als het gaat om het sociale kapitaal (= personeel)?

Maak daarom MVO meetbaar. Een verandering van beleid is gebaat bij een snel succes. Als ondernemer moet u zorgen dat het succes zichtbaar wordt. MVO-People wordt bijvoorbeeld zichtbaar met cijfers op het gebied van verzuim, werkvermogen, duurzame inzetbaarheid of werknemerstevredenheid. Uiteindelijk moet het MVO-succes ook tot uiting komen in de productiviteit, omzetgroei en winst.

Tip 7

Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden met Sociale Innovatie? Laat u vrijblijvend adviseren door een deskundige op dat gebied. U kunt ook gebruik maken van onze digitale helpdesk Sociale Innovatie (www.MeneerRegezma.nl/helpdesk/).