“Help, de bedrijfsarts verzuipt!” Is online-video-consult de oplossing?

Door: Jaap Adamse van Meneer Regezma BV.

­“Help, de bedrijfsarts verzuipt!”
Is online-video-consult de oplossing?

Er is een tekort aan bedrijfsartsen, en dat probleem dreigt alleen maar groter te worden. De gemiddelde leeftijd van bedrijfsartsen in Nederland is 55,5 jaar. Op basis van leeftijd zal de komende jaren dan ook ongeveer 70% van het bedrijfsartsen uitstromen (onderzoek Nivel). Daarentegen is de vraag naar bedrijfsartsen sterk toegenomen, o.a. door de invoering van de nieuwe Arbowet in juli 2017.

In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. De rol en invloed van de bedrijfsarts is beduidend groter geworden. Naast de medische keuringen, krijgt de arts bijvoorbeeld ook een grotere adviserende rol op het gebied van verzuimbegeleiding.

Het tekort aan bedrijfsartsen kan deels worden opgelost met taakdelegatie. Dat ligt echter zeer complex vanwege het medische aspect en de strenge privacyreglementen.
De oplossing kan echter ook in de technische hoek worden gezocht: online-video-consult van de bedrijfsarts.
Iedereen kent waarschijnlijk Skype of FaceTime. De bedrijfsarts mag deze online-tools vanwege privacy niet gebruiken voor een consult. Het gaat immers om medische gegevens en die mogen niet op een onbekende plek worden opgeslagen.

Wij zijn zijdelings betrokken bij een landelijke primeur. Twee Groningse ondernemingen, Medity Medische Diensten en WeSeeDo hebben de handen ineen geslagen en sinds januari kunnen bedrijfsartsen van Medity gebruik maken van WeSeeDo Video Online Consult.

Het is een gebruiksvriendelijk systeem, zowel voor de bedrijfsarts als de zieke werknemer. Met één klik start je meteen een videogesprek. Maar nog belangrijker is dat WeSeeDo helemaal niets opslaat. Daarom mag een bedrijfsarts deze video-tool gebruiken voor een medisch consult.
Het systeem is zo ingericht, dat de bedrijfsarts als het ware een online-wachtkamer heeft, met alles er op en aan.

Deze online-oplossing zal uiteraard nooit een fysieke consult van de bedrijfsarts kunnen vervangen. Die blijven altijd nodig. Echter, in vele gevallen kan een online-video-consult toereikend zijn en dat scheelt de bedrijfsarts en de werknemer veel tijd. Dit levert een efficiëntere werktijd en een kwalitatievere inzet van de bedrijfsarts op, zoals deze in de nieuwe Arbowet bedoeld is.

De ervaringen zijn tot nu toe zeer positief, zowel van de bedrijfsarts als van de werknemer. Daarom is het niet verwonderlijk dat er veel belangstelling is voor deze innovatieve dienstverlening.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over dit onderwerp.
Maak een afspraak of stel uw vraag via de Helpdesk voor Noordelijke Ondernemers (www.MeneerRegezma.nl).
U krijgt gratis, binnen 24 uur een reactie en advies.